NEC(中国)有限公司
 • NEC / nec
 • 010-5918-1111
 • http://www.nec.com.cn
 • 北京市海淀区学院路35号世宁大厦18F
  巴可公司
 • 巴可 / barco
 • 4008822726
 • http://www.barco.com.cn/
 • 12F, Citychamp Building, No. 12 Tai Yang Gong Zhong Lu, Chao Yang District 100027 Beijing
  广州德浩科视电子科技有限公司
 • 德浩 / det
 • +86-20-3728 8988
 • http://www.det.com.cn
 • 广州市萝岗区开泰大道(瑞泰路口)2号 DET德浩集团大楼
  北京捷成世纪科技股份有限公司
 • 捷成世纪 / jetsen
 • 010-82330899
 • http://www.jetsen.com.cn/
 • 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦7层